Czcionka:
Kontrast:

Ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety satysfakcji. Ankieta jest w pełni anonimowa

  I. Informacje Ogólne

  Wybór odpowiedzi
  1 Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan(i) z usług placówki? 1-5 5-10 10-15 15-20 > 20
  2 Z jakich usług korzystał(a) Pan(i) w placówce w ciągu ostatnich 12 miesięcy*? Lekarz rodzinny Gabinet zabiegowy Diagnostyka laboratoryjna USG Świadczenia położnicze
  Lekarz pediatra Lekarz specjalista Lekarz rehabilitacji Pracownia fizjoterapii Poradnia stomatologiczna

  *możliwa więcej niż jedna odpowiedź

  II. Rejestracja Pacjenta
  Jak Państwo oceniają:
  3. Możliwość połączenia telefonicznego z przychodnią Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  4. Czas oczekiwania do rejestracji na miejscu w placówce Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  5. Sprawność obsługi w trakcie rozmowy telefonicznej Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  6. Sprawność obsługi na miejscu w placówce Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  7. Troskę o Pacjenta w trakcie rozmowy Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  8. Poprawność merytoryczną udzielanych informacji o godzinach przyjęć i cenach usług Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  9. Uprzejmość i życzliwość personelu rejestracji Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  III. Opieka lekarska POZ
  Jak Państwo oceniają:
  10. Stosunek do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  11. Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie zaleceń lekarskich oraz informacji o przebiegu choroby) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  12. Zapewnienie intymności i poszanowanie godności osobistej podczas wizyty Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  13. Czas oczekiwania do lekarza POZ krótki średni długi    
  14. Czy zaplanowana wizyta odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem TAK NIE      
  Nie korzystałem(am) ze świadczeń medycznych z zakresu POZ.
  IV. Opieka lekarza pediatry
  Jak Państwo oceniają:
  15. Stosunek do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  16. Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie zaleceń lekarskich oraz informacji o przebiegu choroby) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  17. Zapewnienie intymności i poszanowanie godności osobistej podczas wizyty Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  18. Czas oczekiwania do lekarza rodzinnego / lekarza pediatry krótki średni długi    
  19. Czy zaplanowana wizyta odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem TAK NIE      
  Nie korzystałem (am) ze świadczeń medycznych z zakresu POZ skierowanych do dzieci.
  V. Opieka pielęgniarska
  Jak Państwo oceniają:
  20. Stosunek do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  21. Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  22. Zapewnienie intymności i poszanowanie godności osobistej podczas wizyty Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  23. Czas oczekiwania na zabieg w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym krótki średni długi    
  24. Czy zostali Państwo poinformowani o sposobie przygotowania się do badań TAK NIE      
  Nie korzystałem (am) ze świadczeń pielęgniarskich
  VI. Lekarz rehabilitacji
  Jak Państwo oceniają:
  25. Stosunek do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  26. Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  27. Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby przez lekarza rehabilitacji Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  28. Czy zaplanowana wizyta odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem TAK NIE      
  Nie korzystałem (am) z poradni specjalistycznej lekarza rehabilitacji
  VII. Fizjoterapia
  Jak Państwo oceniają:
  29. Stosunek do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  30. Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji o wykonywanych zabiegach) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  31. Klarowność oraz kompleksowość informacji przy wyznaczaniu cyklu zabiegów Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  32. Czy zaplanowana wizyta odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem TAK NIE      
  Nie korzystałem (am) z usług medycznych w ramach pracowni fizjoterapii
  VIII. Poradnie Specjalistów
  Jak Państwo oceniają:
  33. Stosunek do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  34. Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji o wykonywanych zabiegach) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  35. Klarowność oraz kompleksowość informacji na temat przebiegu choroby Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  36. Dostępność czasową poradni lekarzy specjalistów Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  37. Czy zaplanowana wizyta odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem TAK NIE      
  38. Z jakiej(ich) poradni Pan(i) korzystał(a)? Ginekologia i położnictwo Dermatologia Neurologia Psychiatria Reumatologia
  Kardiologia Ortopedia Okulistyka Otolaryngologia Medycyna pracy
  Nie korzystałem (am) z usług medycznych w ramach poradni lekarzy specjalistów
  IX. Stomatologia
  Jak Państwo oceniają:
  39. Stosunek lekarza do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  40. Stosunek higienistki stomatologicznej do Pacjenta (życzliwość i zaangażowanie) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  41. Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie zaleceń przez lekarza stomatologa) Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  42. Zapewnienie intymności i poszanowanie godności osobistej podczas wizyty Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  43. Sprawność obsługi przez higienistkę stomatologiczną Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  44. Wywiad stomatologiczny przeprowadzony przed zabiegiem Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  45. Przekazywanie informacji o dostępnych metodach znieczulenia Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  46. Czas oczekiwania na pierwszą wizytę w gabinecie stomatologicznym krótki średni długi    
  47. Czy zaplanowana wizyta odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem TAK NIE      
  Nie korzystałem(am) ze świadczeń stomatologicznych
  X. Ocena ogólna
  Biorąc pod uwagę wszystkie wizyty w przychodni, jak oceniają Państwo:
  48. Funkcjonowanie placówki ogółem Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  49. Dostępność informacji o ofercie usług medycznych oraz cenach usług komercyjnych Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  50. Kompleksowość i dostępność usług medycznych Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  51. Czas poświęcony pacjentowi przez personel medyczny Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  52. Informatyzację Rejestracji placówki Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  53. Informatyzację przyjęć Pacjentów w gabinetach lekarskich Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  54. Dostępność akcji profilaktycznych organizowanych przez placówkę Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle