Czcionka:
Kontrast:

Certyfikacja

Misją Medarmed – Nowosolna, Centrum Medyczne jest ciągłe doskonalenie systemu udzielania wysokiej jakości świadczeń medycznych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej staranności w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Uśmiech Pacjenta jest dla nas potwierdzeniem najwyższej jakości udzielanych świadczeń medycznych, ponieważ zdrowie jest bezcennym darem.

Jest to nadrzędny cel, którym kierujemy się zarówno przy każdorazowej realizacji świadczeń medycznych jak również długookresowej strategii przychodni.

Zachęcamy wszystkich Pacjentów do zapoznania się z dokumentem będącym integralną częścią tego systemu – Księgą Jakości – która została udostępniona w rejestracji przychodni.

 

Cele realizowane są poprzez:

 • Profesjonalizm

  Nasz potencjał to wykwalifikowani lekarze, których wiedza i doświadczenie warunkuje najwyższy poziom jakości usług, a także postępowanie zgodnie z prawem BHP i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie.

 • Opieka

  Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjent objęty naszą opieką poczuł się bezpiecznie i komfortowo, a także dokładamy starań celem minimalizowania negatywnego wpływu Placówki na stan środowiska poprzez szkolenia Pracowników.

 • Innowacyjność

  W trosce o dobro Pacjenta stosujemy najnowocześniejszy sprzęt i metody diagnostyczne oraz profilaktyczne.

 • System

  Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację  pracy, dającą satysfakcję naszym Pacjentom i pracownikom.

 • Praca

  Ciągłe i świadome doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.Polityka jakości jest znana wszystkim osobom pracującym dla/lub w imieniu organizacji oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

  Medarmed – Nowosolna zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań, do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą  PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie.

CERTYFIKATY ISO