Czcionka:
Kontrast:

Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W 11 specjalistycznych ośrodkach najmłodsi i ich rodziny otrzymają bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną.

Materiały dotyczące programu:

https://t.medarmed.pl/wp-content/uploads/2022/07/zalacznik-nr-1.-Ulotka-program-pilotazowy.pdf

Więcej informacji, także o ośrodkach realizujących program znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pilotazowy-program-skierowany-do-dzieci-i-mlodziezy-uzaleznionych-od-nowych-technologii