Centrum Medyczne Medarmed
Centrum Medyczne Medarmed


Podstawowa opieka zdrowotna POZ

Jesteś tutaj: Strona główna » Podstawowa opieka zdrowotna POZ

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ składając deklarację wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej.

  • Pisemną deklarację wyboru trzeba złożyć w rejestracji placówki. Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce „dokumenty do pobrania”.
  • Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ.

  • Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja
  • Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. Inaczej pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty, chyba że zmiana została wymuszona czynnikami od niego niezależnymi.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

Jeśli podczas wizyty u lekarza system eWUŚ nie potwierdził Twojego prawa do świadczeń, a wiesz na pewno, że jesteś ubezpieczony i masz prawo leczyć się bezpłatnie (lub jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, wypełnij oświadczenie i skorzystaj z planowanego leczenia.

Pamiętaj jednak, aby wyjaśnić swój status ubezpieczenia, tak, by na przyszłość eWUŚ potwierdził, zgodnie z prawdą, Twoje prawo do świadczeń.

Obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.

Jeżeli żaden z rodziców nie podlega  obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie.

Opieka lekarza rodzinnego i pediatry

Opieka pielęgniarska i położnicza

Medycyna szkolna 

Personel zatrudniony w strukturze organizacyjnej POZ uprawniony jest do realizowania świadczeń w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej.