Centrum Medyczne Medarmed
Centrum Medyczne Medarmed


Medycyna szkolna

Jesteś tutaj: Strona główna » Podstawowa opieka zdrowotna POZ » Medycyna szkolna

Medarmed-Nowosolna obsługuje w zakresie medycyny szkolnej cztery placówki oświatowe.

Pielęgniarka szkolna obejmuje profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 6. do 18./19. roku życia (wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole. Jest obecna w szkolnym gabinecie od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz z uwzględnieniem planu lekcji.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują: