Centrum Medyczne Medarmed
Centrum Medyczne Medarmed


Stomatologia dla dorosłych i dzieci

Jesteś tutaj: Strona główna » Stomatologia » Stomatologia dla dorosłych i dzieci

Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Pacjentom przysługują między innymi:

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych  zawarty jest w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 6 listopada 2013 roku, poz. 1462, załącznik nr 11

Leczenie protetyczne

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat licząc od dnia 1 stycznia 2011 r. Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata od dnia 1 stycznia 2011 r. (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy). Pacjent powinien także potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.

Kobietom w ciąży i okresie połogu przysługują między innymi:

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:

Stomatologia – wykaz świadczeń gwarantowanych