Centrum Medyczne Medarmed
Centrum Medyczne Medarmed

TELEPLATFORMA NFZ

Jesteś tutaj: Strona główna » Ważne informacje » TELEPLATFORMA NFZ

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że Narodowy Funduszu Zdrowia
zapewnia pacjentom pomoc medyczną w ramach Teleplatformy
Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK –
800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza
godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z
platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady
udzielane są w kilku językach.

Jeden numer dla całej Polski
Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy
dzwoniącym pacjentom.
Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona
tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.
Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK
Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano
kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.
Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.
Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i
ukraińskim.
Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania
TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że
konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan
zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną,
bądź z lekarzem.
Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie
lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.
Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:
– wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
– kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do
piątku)
– a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu
ratownictwa medycznego.
– Dzięki teleplatformie kontakt z lekarzem, pielęgniarką, bądź położną w stanach nagłego
zachorowania poza godzinami pracy POZ będzie znacznie łatwiejszy. Bez wychodzenia z domu
połączymy się bezpłatnie z personelem medycznym i otrzymamy niezbędną pomoc, szczegółowo
skonsultujemy nasze dolegliwości, otrzymamy e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie – zaznacza
Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący.
Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat.
Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

‹‹ powrót