Czcionka:
Kontrast:

Medycyna pracy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawniona placówka medyczna.

Jako rzetelna placówka pomagamy Państwu wywiązać się z obowiązków określonych przez aktualne przepisy. Opieka medyczna  oraz sprawnie przeprowadzane badania profilaktyczne skutkują spadkiem absencji chorobowej pracowników, a w efekcie również wzrostem wydajności.

Współpracujemy w zakresie medycyny pracy z Instytucjami Sektora Oświaty,  Jednostkami Straży Pożarnej, oraz firmami produkcyjno – handlowymi.

Oferujemy:

  • Przegląd Stanowisk Pracy na terenie Zakładu
  • Badania Medycyny Pracy:
    • profilaktyczne: wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki; okresowe – osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
    • kontrolne- obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
    • sanitarno-epidemiologiczne
  • Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badania kierowców wszystkich kategorii

Współpraca z firmami w zakresie cennika badań medycyny pracy i konsultacji lekarskich jest każdorazowo indywidualnie wyceniana po konsultacji z zakładem pracy pod kątem stanowisk oraz liczby pracowników objętych badaniami w danym roku.