Czcionka:
Kontrast:

Pediatria

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapraszamy dzieci z rodzicami na konsultacje do gabinetu lekarza pediatry oraz w celu realizacji programu szczepień ochronnych.

Kalendarz obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych na 2022 rok – do wglądu

  • Kalendarz szczepień 2015 to lista szczepień, które należy wykonać u dziecka od momentu urodzenia w danym roku życia. Jest on co roku aktualizowany i publikowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.
  • Kalendarz szczepień 2015 zawiera listę szczepień obowiązkowych (są one bezpłatnie realizowane w ramach NFZ) oraz zalecanych (płatnych, rozszerzających ochronę dziecka).

Obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.

Jeżeli żaden z rodziców nie podlega  obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie.

Renta rodzinna nie tworzy podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.