Czcionka:
Kontrast:

Poradnia lekarza rehabilitacji

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Placówka oferuje Pacjentom świadczenia rehabilitacji leczniczej:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w warunkach domowych.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta,  który na skierowaniu do Poradni Rehabilitacyjnej ma to wyraźnie zaznaczone przez  lekarza  kierującego. Z  reguły  jest to pacjent niesamodzielny, ale  fakt realizacji  porady w warunkach domowych  musi zostać zaznaczony na skierowaniu.

Porady lekarza rehabilitacji wykonywane są przez lekarza specjalistę  w zakresie rehabilitacji leczniczej warunkach domowych oraz ambulatoryjnych.