Czcionka:
Kontrast:

Świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu nie wymagającymi hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne, wymagającymi systematycznej i intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem.

Cel pielęgniarskiej opieki długoterminowej:

  • zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym,
  • przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Oferta na w/w usługi ustalana jest każdorazowo indywidualnie z rodziną pacjenta.